Резервирай
Резервирай
Европейско финансиране в помощ на ликвидността

"Диалма-ПС" ЕООД, компанията която стопанисва и управлява комплекс Сънрайз (състоящ се от хотели Сънрайз и Селена) от 2015 год., беше одобрена и сключи договор за подкрепа в преодоляването на икономическите последствия от COVID-19.

Договорът по процедура BG16RFOP002 2.089 беше подписън на 11.10.2021 год. и е с продължителност 3 месеца.

Общата помощ за бенефициента по програмата управлявана от ОПИК е на стойност 50 000лв. 

Средствата от нея ще бъдат използвани в помощ на ликвидността на компанията.

Ние ще направим всеки ваш момент...
уникален ~